Aktualności

więcej aktualności
poniedziałek, 15 grudnia 2014, Biznes w Pile, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Najprawdopodobniej już w I kwartale 2015 r. ruszy Fundusz pożyczkowy dedykowany kobietom. O pożyczkę z funduszu mogą starać się kobiety, które mieszkają na terytorium Polski i prowadzą bądź zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski. Jedynym obostrzeniem jest forma prowadzenia działalności – nie może być to bowiem spółka cywilna. Panie mogą starać się o pożyczkę w kwocie od 20 000 zł  do 40 000 zł, oprocentowaną w wysokości 2% rocznie. Pożyczka może zostać przeznaczona na: 1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości; 2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych; 3) zakup wartości niematerialnych i prawnych; 4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych; 5) zakup materiałów i wyposażenia; 6) ustanowienie lub utrzymanie[...]

czytaj więcej
piątek, 12 grudnia 2014, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
Ostatnie wolne biuro!

Ostatnie wolne biuro w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości!

czytaj więcej
czwartek, 11 grudnia 2014, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest dedykowany absolwentom szkół, studentom ostatniego roku studiów wyższych, osobom bezrobotnym – pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej[...]

czytaj więcej
środa, 10 grudnia 2014, Biznes w Pile, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

15 grudnia zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile 15 grudnia zaprasza na bezpłatne szkolenie:  „Otwarcie działalności gospodarczej ze wsparciem unijnym szansą na uniknięcie bezrobocia”. Celem szkolenia[...]

czytaj więcej

Inwest-Park Piła

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.

Budynek zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta. Działalność: Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób. Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.
Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na: - stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:
  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.
W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.

czytaj więcej