Aktualności

więcej aktualności
piątek, 22 maja 2015, Biznes w Pile, Inne, Kursy/warsztaty/szkolenia

Zaproszenie na Międzynarodowe Forum Produktów

logodwk

W imieniu Polsko-Niemieckiego Kola Gospodarczego DWK w Poznaniu serdecznie zachęcamy wielkopolskich przedsiębiorców do udziału w Międzynarodowym Forum Produktów DWK, które odbędzie się 9.06. na terenie Międzynarodowych[...]

czytaj więcej
piątek, 22 maja 2015, Biznes w Pile, Inne, Kursy/warsztaty/szkolenia, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Praca
Belka UE

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I) – nabór wniosków

Informujemy o naborze wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze[...]

czytaj więcej
czwartek, 21 maja 2015, Biznes w Pile, Kursy/warsztaty/szkolenia

SEMINARIUM pt. „Tworzenie i zarządzanie partnerstwami lokalnymi w obszarze turystyki”

Zapraszamy na seminarium pt. „Tworzenie i zarządzanie partnerstwami lokalnymi w obszarze turystyki”, które odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. w INWEST-PARK Sp. z[...]

czytaj więcej
czwartek, 21 maja 2015, Biznes w Pile, Kursy/warsztaty/szkolenia
Szkolenie Mobbing_15.05.2015_1

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI?

W dniu 15 maja 2015 r. odbyło się bezpłatne szkolenie pt. “Rozwiązania prawne i korporacyjne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w firmach”. W ramach szkolenia odbyły[...]

czytaj więcej

Inwest-Park Piła

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.

Budynek zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta. Działalność: Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób. Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.
Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na: - stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:
  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.
W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.

czytaj więcej