Aktualności

więcej aktualności
czwartek, 2 października 2014, Biznes w Pile

II Subregionalne Targi Pracy za nami!

W dniach 26 – 27 września 2014 r. odbywały się w Pile II Pilskie Subregionalne Targi Pracy. W budynku spółki Inwest-Park spotkało się kilkadziesiąt osób, firm, przedsiębiorców, szkoleniowców, pracowników instytucji publicznych mających jeden cel – pomoc ludziom poszukującym pracy. Zainteresowanie tą formą promocji pracy ponownie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Do Piły przyjechali mieszkańcy ościennych miejscowości, były to zarówno grupy zorganizowane jak i osoby indywidualnie poszukujące nowych perspektyw. Udział w II Subregionalnych Targach Pracy jest dodatkową szansą nie tylko dla osób poszukujących pracy, ale i przedsiębiorców mogących zaprezentować swoją ofertę na nowym polu. Nad organizacją wydarzenia czuwali: Urząd Miasta Piły, Inwest-Park Spółka z .o.o. wraz z partnerami: Wojewódzkim Urzędem Pracy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Powiatowym Urzędem[...]

czytaj więcej
poniedziałek, 29 września 2014, Biznes w Pile

Dalszy rozwój pilskiej strefy przemysłowej

Gmina Piła rozpisała przetarg na Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła[...]

czytaj więcej
poniedziałek, 29 września 2014, Praca

SPADEK BEZROBOCIA W PILE!

W miesiącu sierpniu b.r. spadło bezrobocie w Pile. W porównaniu z lipcem b.r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 63 osoby. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Pile[...]

czytaj więcej
piątek, 26 września 2014, Kursy/warsztaty/szkolenia, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

SZKOLENIE dla firm handlu detalicznego – w zakresie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Biuro Doradztwa Prawnego „Cyberprawnik” zaprasza na SZKOLENIE dla PRZEDSIĘBIORCÓW zajmujących się handlem detalicznym oraz ich pracowników dotyczące ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o[...]

czytaj więcej

Inwest-Park Piła

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.

Budynek zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta. Działalność: Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób. Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.
Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na: - stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:
  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.
W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.

czytaj więcej