Aktualności

więcej aktualności
piątek, 29 kwietnia 2016, Biznes w Pile, Inne, Kalendarz wydarzeń, Kursy/warsztaty/szkolenia, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Inwest-Park zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Pile!

DniOtwarte_logo_poziom_cmyk (2)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich  to ogólnopolska akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych osób, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Celem akcji jest promocja[...]

czytaj więcej
piątek, 29 kwietnia 2016, Biznes w Pile, Inne, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Nowy najemca w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Przedstawiamy Państwu nowego najemcę Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jakim jest firma Business Communication Group Sp. z o.o. Business Communication Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowa działająca[...]

czytaj więcej
czwartek, 28 kwietnia 2016, Biznes w Pile, Inne, Przetargi
Wawelska 2_3 (oferta)

Przetarg na nieruchomość w rejonie ul. Wawelskiej

Prezydent Miasta Piły ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w rejonie ul. Wawelskiej w Pile Położenie nieruchomości: działka nr 2/3 o[...]

czytaj więcej
środa, 27 kwietnia 2016, Biznes w Pile, Inne
s-01-1

Piła wyróżniona za obsługę inwestorów

Piła kolejny raz znalazła się w grupie najlepszych gmin w Polsce w zakresie obsługi inwestorów! (…) Jak podkreślają autorzy raportu, szczególnie należy wyróżnić gminy, które[...]

czytaj więcej

Inwest-Park Piła

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.

Działalność: Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób. Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.
Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na: - stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:
  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.
Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta. W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.

czytaj więcej