Ogłoszenia

Aktualne wydarzenia i komunikaty.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

21

kwi

dji_0131_-e1492756867944.jpg

Zapytanie do biur projektowych

Na życzenie klienta realizującego inwestycję w Pile, zapraszamy do składania zgłoszeń biura projektowe, które w swoim portfolio posiadają realizacje obiektów przemysłowych o powierzchni powyżej 10 tys. m2, wybudowanych w ciągu ostatnich 6 lat (mile widziane referencje). Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@inwestpark.pila.pl z podaniem następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy, osoba do kontaktu. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 28 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00. Uzyskane informacje zostaną przekazane do decyzji inwestora.

Czytaj więcej

24

kwi

Kandydaci na przedsiębiorców ukończyli edukację w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Pilska Akademia Biznesu to pilotażowy projekt Inkubatora Przedsiębiorczości. Formuła Akademii Biznesu została przewidziana w taki sposób, by przybliżyć zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności osobom, które zamierzają rozpocząć pracę na własny rachunek. W ciągu trzech tygodni – od 15 marca do 4 kwietnia słuchacze Akademii Biznesu mieli okazję uczestniczyć w kilkunastu wykładach i warsztatach, oraz pogłębić swoją wiedzę w zakresie biznesu. Wykłady obejmowały 11 bloków tematycznych, z których każdy poruszał odrębne zagadnienie ważne dla początkującego przedsiębiorcy: - czy nadaję się na przedsiębiorcę? – ocena własnego potencjału, - budowanie wizji i strategii firmy, - indywidualne porady podatkowe START BIZNES, - wizerunek i autoprezentacja, - finansowanie działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych – dotacje i pożyczki, - skuteczny marketing – tworzenie wizerunku firmy, - rejestracja działalności gospodarczej, skłądki ZUS przedsiębiorcy, wybór formy opodatkowania, - ryzyko w działalności gospodarczej, - rola Instytucji Otoczenia Biznesu w kooperacji branżowej, - biznes plan jako platforma własnego biznesu, - testowanie pomysłu […]

Czytaj więcej

13

kwi

spotkanieroboczewgwda_pauii_03-04-2017r1.jpg

PILSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – spotkanie robocze z młodzieżą w spółce „GWDA”

Uczniowie drugiej i trzeciej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Prof. Romana Kozaka w Pile w składzie: 1. Klaudia Łukowska 2. Karolina Skibińska 3. Marcel Zgryźniak pod opieką nauczycielki Pani Jolanty Gil, rozpoczęli pracę nad przygotowaniem planu marketingowego i filmu reklamowego z Prezesem Spółki „GWDA” Panem Tomaszem Wojciechowskim.   Spółka „GWDA” od ponad 20 lat nieustannie świadczy usługi oczyszczania ścieków komunalnych dla miasta Piły, robiąc to w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na kształtowanie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko i zdrowie człowieka. Organizuje wiele akcji informacyjnych i edukacyjnych, a w jedną z takich akcji zostali zaangażowani uczniowie biorący udział w  Pilskiej Akademii Umiejętności. Uczniowie przygotowują plan promocji bardzo ciekawego projektu edukacyjnego, w którym niebawem będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Piły. Młodzież nie jest jedynie obserwatorem planowanego projektu, ale będzie miała w nim swój czynny udział, a przygotowane materiały i zaproponowane formy promocji zostaną rzeczywiście wykorzystane przez spólkę „GWDA”.

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68