Ogłoszenia

Aktualne wydarzenia i komunikaty.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

19

lip

platforma-grafika-ogolne.jpg

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH POSZUKUJĄCYCH PRACY !

Dnia 26 lipca (czwartek) zapraszamy do Inwest-Parku, ul. Dąbrowskiego 8 na Dyżur Ekspertów. Będzie można poznać się z najnowszymi ofertami pracy, porozmawiać z doradcami, poradzić się w kwestii rodzaju umowy. I przede wszystkim – poznać przedstawicieli 2 firm! Tym razem z branży poligraficznej i … hmm, nie zdradzajmy za dużo, kreatywnej J Zapraszamy wszystkich poszukujących pracy od mechaników, operatorów maszyn i informatyków, po osoby uzdolnione manualnie i plastycznie! Praca w świetnych zespołach produkcyjnych na różnych szczeblach. Do zobaczenia w Inwest-Parku od 14:00 ! Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

09

lip

dotacje-na-start.jpg

Dotacje 25 tys. zł na uruchomienie firmy dla osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: - 25 000,00 zł  Termin składania wniosków – do 27.07.2018 r. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę łącznie poniższych kryteriów:  wiek poniżej  30 roku życia,  pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy,  przynależność do kategorii NEET*,  możliwość udzielenia wsparcia wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu  Działania,  udostępnienie danych teleadresowych oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego. * Osobą bezrobotną z kategorii NEET, jest osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Pile), nie kształci się (tj. nie uczestniczy […]

Czytaj więcej

06

lip

spotkanie-informacyjne_11-07-20181.jpg

Bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Rozwój działalności dla firm z województwa wielkopolskiego – dotacje i pożyczki z WRPO”

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych możliwościami wsparcia rozwoju działalności gospodarczej. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Rozwój działalności dla firm z województwa wielkopolskiego – dotacje i pożyczki z WRPO”. Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości wsparcia w ramach Programów Regionalnego WRPO na rok 2018. Termin: 11.07.2018 r. w godzinach od 09:00 do 11:00 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa Cel spotkania: Celem spotkania jest przybliżenie informacji o możliwościach wsparcia przedsiębiorstw z terenu woj. wielkopolskiego. Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MSP chcących rozwijać swoją działalność w ramach dotacji (projekty innowacyjne) oraz w ramach pożyczek unijnych. Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 09.07.2018 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68