Centrum Konferencyjne

Oferta sal konferencyjnych.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

28

maj

logo1.png

Francuskie MŚP poszukuje partnerów zainteresowanych wspólnym udziałem w naborach w ramach inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu

Przedsiębiorstwo Greenpharma (Orlean, Region Centralny – Dolina Loary) wyraża zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum wspólnie z którym w przyszłości realizować będzie projekt w zakresie inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu (ang. Biobased Industry Joint Undertaking – BBI JU) lub nawiązaniem kontaktu z podmiotem gotowym pełnić funkcję koordynatora projektu BBI JU. Nabory, w których francuski podmiot zamierza uczestniczyć wskazane zostały w dalszej części tekstu. Greenpharma od dwudziestu lat funkcjonuje na francuskim rynku chemicznym, specjalizując się w prowadzeniu badań nad produktami naturalnymi. Podmiot ten zajmuje się zarówno przygotowywaniem aktywnych składników kosmetycznych na zamówienie, jak również tworzeniem własnych produktów. Dotychczasowe doświadczenie Greenpharmy w zakresie projektów unijnych to udział w kilku inicjatywach m.in.: EUREKA, VI Ramowym Programie Badań i Rozwoju, Instrument MŚP. Francuskiemu MŚP zależy na zdobyciu kolejnego doświadczenia, w związku z czym zamierza uczestniczyć w następujących naborach: - BBI-2020-SO1-F2: Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications - BBI-2020-SO1-F3: Produce food ingredients with high nutritional value from […]

Czytaj więcej

26

maj

parp.jpg

Bony na innowacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Przedstawiamy aktualne konkursy ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – bony na innowacje: Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus Termin naboru: od 20 marca 2019 do 30 września 2020 CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE  340 000 zł CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU MUSI ZAMKNĄĆ SIĘ W KWOCIE 400 000 zł Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, wkład własny przedsiębiorcy to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. LINK: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny – […]

Czytaj więcej

25

maj

fe_popc.jpg

Konkurs w ramach POPC 2014-2020

Przedstawiamy aktualny nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020: Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego (1 nabór) Termin naboru: od 03.02.2020 do 30.06.2020 Kto może składać wnioski? - jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych; - organizacje pozarządowe; - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; - partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. Dofinansowanie będzie można otrzymać na: - wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych; - utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68