Ogłoszenia

Aktualne wydarzenia i komunikaty.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

25

wrz

Wsparcie osób zagrożonych utratą pracy

NS KONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Przyszłość zaczyna się dziś”. Celem projektu jest podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 50% spośród 60 uczestników projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej poprzez dostosowanie kwalifikacji i/lub kompetencji zgodnie z zapotrzebowaniem aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Projekt obejmie wsparcie osób z województwa wielkopolskiego. Ponadto minimum 5% to osoby niepełnosprawne i minimum 60% to osoby powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach. W rezultacie: • minimum 46 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, • minimum 30 osób podejmie pracę lub będzie kontynuowało zatrudnienie. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących formach wsparcia : 1. doradztwo zawodowe, 2. poradnictwo psychologiczne, 3. pośrednictwo pracy, 4. szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stupendium stażowe), 5. staże zawodowe płatne – stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto miesięcznie. Uczestnikiem projektu mogą być osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie, przewidziane do zwolnienia i/lub zagrożone zwolnieniem z pracy […]

Czytaj więcej

25

wrz

Zaproszenie na Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który objęła patronatem honorowym. Kongres, oferujący wiedzę merytoryczną i najciekawsze informacje z branży, odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w warszawskim hotelu Sound Garden. Spodziewana liczba uczestników kongresu to około 600 osób, z największymi graczami rynku części motoryzacyjnych na czele. W wydarzeniu biorą udział również przedstawiciele rządu i instytucji państwowych. Nowa formuła wydarzenia skupiać będzie się wokół licznych paneli dyskusyjnych, którym będą towarzyszyć debaty eksperckie, spotkania B2B oraz sesje networkingowe. Zostaną również wręczone nagrody III polskiej edycji konkursu Bezpieczny Warsztat Roku 2017. Współorganizatorami wydarzenia są instytucje i organizacje branżowe, m.in. PAIH, STM, SITK, Moveo, a także uczelnie techniczne – Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna. Więcej informacji wkrótce na: www.moto-konferencja.pl

Czytaj więcej

24

wrz

Zaproszenie na II Forum Inteligentnego Rozwoju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do bezpłatnego udziału w II Forum Inteligentnego Rozwoju, składającego z ponad 20 konferencji skupiających się wokół motywu przewodniego wydarzenia – „Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne gwarantem inteligentnego rozwoju”. Wydarzenie odbędzie się 23-24 października 2017 r. w Rzeszowie-Jasionce. Podczas wydarzenia odbędą się targi goPL2020, dedykowane dawcom i biorcom innowacyjnych technologii oraz cenieni eksperci będą debatować o problemach i wyzwaniach dla polskiego biznesu, samorządu i szkolnictwa wyższego.   Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie organizatora: www.irforum.pl/rejestracja/ Rejestracja, jak i udział w wydarzeniu są bezpłatne.   Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.irforum.pl Szczegółów dotyczących udziału w II Forum Inteligentnego Rozwoju i targach goPL2020 udziela kierownik projektu: Łukasz Gamrot 534 647 693 lukasz.gamrot@ircentrum.pl

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68