Ogłoszenia

Aktualne wydarzenia i komunikaty.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

20

cze

dotacje-na-start.jpg

Dotacje na uruchomienie firmy dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: - 20 000,00 zł  Termin składania wniosków – do 29.06.2018 r. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę łącznie poniższych kryteriów:  wiek poniżej  30 roku życia,  pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy,  przynależność do kategorii NEET*,  możliwość udzielenia wsparcia wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu  Działania,  udostępnienie danych teleadresowych oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego. * Osobą bezrobotną z kategorii NEET, jest osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Pile), nie kształci się (tj. nie uczestniczy […]

Czytaj więcej

18

cze

ab-szkolenie-dorejestracji_www.png

Jak usprawnić zarządzanie w firmie? – szkolenie

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza Właścicieli Firm i Menedżerów do udziału w szkoleniu pt. „Jak usprawnić zarządzanie w firmie? Współczesne narzędzia do zarządzania zespołem”, podczas którego podpowiemy jak skutecznie zarządzać zadaniami i załogą. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniu 29 czerwca br., godz. 10:00-13:00 w Inwest-Parku, ul. Dąbrowskiego 8 (Sala beżowa). Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się pod linkiem https://zarzadzanie-agile.evenea.pl/ do 27 czerwca br.

Czytaj więcej

14

cze

IP-Poleca-3-e1452149574302.jpg

Dotacje dla innowacyjnych firm z Wielkopolski w zasięgu ręki! – spotkanie biznesowe 5 lipca 2018 r.

    Pilski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie biznesowe, podczas którego specjaliści z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych przedstawią możliwości ubiegania się o dotację w ramach konkursu, jaki zostanie ogłoszony już w lipcu br.! Konkurs będzie skierowany do firm posiadających pomysł na projekt inwestycyjny, charakteryzujący się innowacyjnością  w skali kraju stosowaną nie dłużej niż 3 lata. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem biuro@inwestpark.pila.pl do dnia 02.07.2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 67 353 31 43.  

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68