Ogłoszenia

Aktualne wydarzenia i komunikaty.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

19

mar

IP-Poleca-3-e1452149574302.jpg

Innowacja warta 50 tys. euro. Dowiedz się jak je zdobyć!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na szkolenie pt. „Innowacja warta 50 tys. euro. Dowiedz się jak to zrobić (Instrument MŚP Faza 1)”. Data: 27/03/2018, godz. 10:00 – 12:30 Miejsce: Poznań, ul. Rubież 46 H – Fundacja UAM, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii sala: 154 Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, którzy planują wprowadzić na rynek innowacyjny produkt, usługę lub technologię. Podczas szkolenia omawiane będą takie zagadnienia jak m.in.: – istota Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 (m.in. wymogi formalne, zasady finansowania), – struktura wniosku projektowego (kluczowe elementy), – wniosek projektowy okiem eksperta Komisji Europejskiej. Rejestracja dostępna na stronie internetowej RPK POZNAŃ Zaproszenie oraz program szkolenia do pobrania na dole strony.

Czytaj więcej

16

mar

IP-Poleca-3-e1452149574302.jpg

Nowe dotacje dla firm – śniadania biznesowe

Redakcja czasopisma Fundusze Europejskie zaprasza na bezpłatne spotkania pt. „Nowe dotacje dla firm – śniadania biznesowe” Piła, 23 marca (piątek), godz. 9.30 – 11.30 Tematyka: ● Najciekawsze dotacje – zbliżające się konkursy w Wielkopolsce, programy ogólnokrajowe ● Jak przygotować dobry projekt (porady praktyczne) ● Poprawne rozliczanie otrzymanego wsparcie – doświadczenia z zakończonych kontroli ● Dotacje na inwestycje i B+R, Szybka ścieżka, Badania na rynek, Bon na innowacje, inne Gwarantujemy: – wysoką jakość merytoryczną prelekcji – możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi – kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób) – kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę Organizator: czasopismo Fundusze Europejskie Partner: firma doradcza METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Spotkanie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Preferowane firmy produkcyjne albo przygotowujące innowacyjne rozwiązania w firmie. Zapisy: http://fundusze-europejskie.pl/nowe-dotacje-dla-firm-sniadania-biznesowe/  Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń Dodatkowe informacje: marek.szymanski@fundusze-europejskie.pl, tel. 502 235 096 (Marek Szymański).

Czytaj więcej

16

mar

pip-wypelnianie-wnioskow-do-pup-21-07-2015-e1438169852687.jpg

Dotacje na uruchomienie formy dla osób bezrobotnych – NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (IV)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: - 20 000,00 zł  Termin składania wniosków – do 23.03.2018 r. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę łącznie poniższych kryteriów:  wiek poniżej  30 roku życia,  pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy,  przynależność do kategorii NEET*,  możliwość udzielenia wsparcia wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu  Działania,  udostępnienie danych teleadresowych oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego. * Osobą bezrobotną z kategorii NEET, jest osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Pile), nie kształci się (tj. nie uczestniczy […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68