Ogłoszenia

Aktualne wydarzenia i komunikaty.

Strefa Inwestora

Najważniejsze informacje dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Pile.

Nieruchomości

Oferta różnego typu nieruchomości inwestycyjnych.

Platforma Praca

Sprawdź aktualne oferty pracy i aplikuj na stanowisko.

Aktualności

18

wrz

mops_16-09-2019-r.jpg

Spotkania w Punkcie Rekrutacyjnym Platformy Praca

W tym tygodniu gościliśmy w Inwest-Parku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, którzy wzięli udział w spotkaniach informacyjnych Punktu Rekrutacyjnego Platformy Praca. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób poszukiwać pracy oraz jak skorzystać z dostępnych narzędzi rynku pracy. Zapoznali się z Platformą Praca 2.0, dzięki której w łatwy i szybki sposób można wyszukiwać oferty pracy oraz aplikować na nie. Możliwości Platformy Praca 2.0 oraz oferta wsparcia Punktu Rekrutacyjnego zachęciły część uczestników do umówienia się na indywidualne konsultacje z Rekruterem Inwest-Parku, który pomoże w poruszaniu się na rynku pracy. W Punkcie Rekrutacyjnym można skorzystać z możliwości poprawienia swoich dokumentów aplikacyjnych, a także zapoznać się z bieżącymi ofertami pracy oraz stworzyć swój profil na Platformie Praca 2.0. Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy do Punktu Rekrutacyjnego Platformy Praca we wtorki i czwartki w godzinach 7:30-15:30, 67 353 31 47.

Czytaj więcej

16

wrz

plakat_spotkanie_informacyjne_23-09-2019_-21.jpg

Już za tydzień zapraszamy osoby planujące uruchomienie firmy

Już za tydzień zapraszamy osoby planujące uruchomienie firmy do Inwest-Parku na spotkanie informacyjne. Termin: 23 września 2019 r., godz. 14:00. Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o dotację na uruchomienie firmy w ramach dwóch projektów unijnych: „Fabryka biznesu” – dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących powiat pilski lub złotowski (preferowane są osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami) „Nowy pomysł na siebie!” – dla osób powyżej 18 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami oraz powyżej 50 r.ż., zamieszkujących województwo wielkopolskie, które zostały zwolnione/przewidziane do zwolnienia/zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. ZAPRASZAMY! Rejestracja uczestników na spotkanie odbywa się poprzez stronę: dotacje-na-start.evenea.pl

Czytaj więcej

13

wrz

plakat-a3-nowy-pomysl-na-siebie-promocyjny-1.jpg

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Nowy pomysł na siebie!”

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Kalendarz wydarzeń

O INWEST PARK

Inwest-Park Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością w której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła.
Działalność:Realizacja projektu wpisuje się w strategię Gminy Piły w zakresie tworzenia warunków korzystnych dla podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości w subregionie pilskim. Zakłada się bowiem, że utworzenie w Pile podstrefy na obszarze 21,9 ha otworzy możliwości zaktywizowania i ożywienia gospodarczego miasta i subregionu, zamieszkałego przez ponad 400 tys. osób.Dzięki ulgom dla inwestujących w obszarze podstrefy powstaną nowe inwestycje, które będą miały wpływ rozwój miasta, a w szczególności:

  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
  • napływ kapitału do miasta Piły, w tym zagranicznego,
  • zmniejszenie bezrobocia,
  • ograniczenie migracji zarobkowej.

Zgodnie z nowymi wymaganiami rynkowymi i oczekiwaniami właścicielskimi spółka prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. W tym celu działalność spółki będzie polegała w szczególności na:
– stworzeniu miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego w jednym miejscu w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

  • wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych i podnoszenia poziomu konkurencyjności subregionu pilskiego,
  • podnoszeniu standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB działających w subregionie polskim,
  • rozwoju korzystnych warunków dla lokowania biznesu w Mieście Piła i subregionie pilskim,
  • aktywizacji MSP ożywieniu gospodarczym w subregionie pilskim,
  • aktywnym działaniu na rzecz budowania Innowacyjnej Wielkopolski poprzez budowanie kapitału społecznego, tożsamości regionalnej i przywództwa regionalnego w subregionie pilskim.

Budynek Inwest-Parku zlokalizowany jest w centrum Piły, nad rzeką Gwda, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem komunikacji miejskiej i dojazdu z obwodnic z kierunków Poznań i Bydgoszcz. Jest największym biurowcem w Pile. Wokół budynku położone są osiedla i Centrum rekreacyjne tzw. Park na Wyspie. Ze względu na swoją historię jest rozpoznawalnym miejscem na mapie miasta.

W wyniku realizacji projektu rozszerzył się zakres działalności spółki o nowe rodzaje działalności, takie jak obsługa inwestora czy  platforma praca, przy czym prowadzone działalności związane z wynajmem powierzchni biurowej i usługami hotelowymi zostały utrzymane.
Adres:
Dąbrowskiego 8, Piła
Telefon:
67 212 49 68