Anna Burzyńska
Podinspektor ds. promocji miasta
Biuro Prezydenta Miasta Piły
Urząd Miasta Piły

Plac Staszica 10
64-920 Piła

tel. kom. 532 545 414
aburzynska@um.pila.pl
anna.burzynska.pila@gmail.com