Magdalena Smoczyk
Podinspektor ds. promocji miasta
Biuro Prezydenta Miasta Piły
Urząd Miasta Piły

Plac Staszica 10
64-920 Piła

Tel. +48 67 345 23 67
msmoczyk@um.pila.pl
smoczyk.magdalena.pila@gmail.com