Oświadczam, że:

1. Jestem osobą poszukująca pracy

Wyrażam dobrowolnie zgodę na:

  • przetwarzanie przez INWEST-PARK Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8 moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celach związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy

  • przekazywanie moich danych potencjalnym pracodawcom

  • ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i zawartych w nich informacji

  • otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych, przekazywanych mi środkami komunikacji elektronicznej, dotyczących działalności i ofert INWEST-PARK Sp. z o.o.

  • Jestem świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. Niewyrażenie przedmiotowej zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości zrealizowania przedmiotowej usługi przez INWEST-PARK Sp. z o.o.

    Informujemy, że formularz zostanie usunięty po 90 dniach od umieszczenia na stronie internetowej Inwest-Park Sp. z o.o.

    INWEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, informuje że jest administratorem danych osobowych dobrowolnie podanych przez Panią/ Pana w niniejszym formularzu. Dotyczące Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizowaniem procesów rekrutacyjnych, a w szczególności poszukiwaniem dla Pani / Pana ofert pracy i ich przedstawiania, przekazywaniem Pani / Pana danych potencjalnym pracodawcom oraz wykorzystywaniem dokumentów zawierających Pani / Pana dane osobowe w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.